Oczyszczanie urządzeń

public class DeviceCleaner
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner


Wykonuje ponowne uruchomienie lub formatowanie jako czynność czyszczenia po teście i opcjonalnie wyłącza ekran

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceCleaner ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

void clean ( ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję po czyszczeniu

Konstruktory publiczne

Oczyszczanie urządzeń

public DeviceCleaner ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

czysty

protected void clean (ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję po czyszczeniu

Parametry
device ITestDevice

Rzuty
DeviceNotAvailableException