DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer , który wstawia metadane DeviceBuildDescriptor do IBuildInfo .

Przeznaczony do użycia w przypadku „niepowiązanych” typów kompilacji, które chcą, aby osoby zgłaszające testy używały metadanych o tym, na jakiej platformie urządzenia przeprowadzono test.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError