BaseEmulatorHazırlayıcı

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


Yerel bir öykünücüyü başlatmak için ortak hazırlayıcı.

Ortak argümanların girişini ve işlenmesini yönetir.

Özet

Kamu inşaatçıları

BaseEmulatorPreparer ()

Korumalı yöntemler

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Kamu inşaatçıları

BaseEmulatorHazırlayıcı

public BaseEmulatorPreparer ()

Korumalı yöntemler

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

İadeler

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

İadeler
RunUtil