SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Komut satırını temel alarak bir IConfiguration oluşturan ve bunu bir dosyaya döken Runner sınıfı. argümanlar:

Özet

Alanlar

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Ana sürecin bunları çözmeye çalışırken sorun yaşamasına neden olmaktan kaçınmak için sürümlendirilmiş öğelerin çıktısını almayız.

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigDump ()

Genel yöntemler

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

Argümanları ayrıştırın ve ondan bir IConfiguration oluşturur ve ardından bunu sonuç dosyasına aktarır.

Alanlar

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Ana sürecin bunları çözmeye çalışırken sorun yaşamasına neden olmaktan kaçınmak için sürümlendirilmiş öğelerin çıktısını almayız.

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Genel yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Parametreler
mainArgs String

ayrıştırmak

public int parse (String[] args)

Argümanları ayrıştırın ve ondan bir IConfiguration oluşturur ve ardından bunu sonuç dosyasına aktarır.

Parametreler
args String

İadeler
int