İstatistikleri Yeniden Dene

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Bir IRemoteTest yeniden deneme oturumuna ilişkin istatistikleri tutan yapı. RetryStrategy bağlı olarak tüm alanlar doldurulmayabilir.

Özet

Alanlar

public mAttemptIsolationCost

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Kamu inşaatçıları

RetryStatistics ()

Genel yöntemler

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

static long isolationCostPerAttempt (int attempt, stats) isolationCostPerAttempt (int attempt, stats)

Alanlar

mGirişimİzolasyonMaliyeti

public  mAttemptIsolationCost

mYeniden Deneme Hatası

public long mRetryFailure

mYeniden DenemeBaşarısı

public long mRetrySuccess

mYeniden Deneme Süresi

public long mRetryTime

Kamu inşaatçıları

İstatistikleri Yeniden Dene

public RetryStatistics ()

Genel yöntemler

topluİstatistikler

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

Parametreler
stats

İadeler
RetryStatistics

izolasyonDeneme Başına Maliyet

public static long isolationCostPerAttempt (int attempt, 
                 stats)

Parametreler
attempt int

stats

İadeler
long