Yeniden Deneme İstatistikleri

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Bir yeniden deneme oturumu için istatistikleri tutan yapı IRemoteTest . RetryStrategy bağlı olarak tüm alanlar doldurulmayabilir.

Özet

alanlar

public mAttemptIsolationCost

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

kamu inşaatçılar

RetryStatistics ()

Genel yöntemler

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

static long isolationCostPerAttempt (int attempt, stats) isolationCostPerAttempt (int attempt, stats)

alanlar

Girişim İzolasyon Maliyeti

public  mAttemptIsolationCost

mYeniden Dene Hatası

public long mRetryFailure

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mYeniden Deneme Süresi

public long mRetryTime

kamu inşaatçılar

Yeniden Deneme İstatistikleri

public RetryStatistics ()

Genel yöntemler

toplu İstatistik

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

parametreler
stats

İadeler
RetryStatistics

izolasyonDeneme Başına Maliyet

public static long isolationCostPerAttempt (int attempt, 
                 stats)

parametreler
attempt int

stats

İadeler
long