SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Uchwyt przedmiotowy do czasu przygotowania i demontażu jednego modułu.

Streszczenie

Pola

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Konstruktorzy publiczni

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mCzas przygotowania

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Konstruktorzy publiczni

Czasy przygotowania modułu

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Parametry
prepTime long

tearTime long

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String