BluetoothBağlantıBaşarıOranıPostProcessor

public class BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor


Bir bluetooth profili için başarı oranını hesaplayan son işlemcinin uygulanması

Sayısal dizide bluetooth bağlantı durumlarını içeren metrikleri belirtmek için "metric-key-match" kullanın Örnek [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]. Bağlantı durumları için android.bluetooth.ConnectionStateEnum'a bakın.

Özet

kamu inşaatçılar

BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor ()

Genel yöntemler

processRunMetricsAndLogs ( runMetrics, testLogs) processRunMetricsAndLogs ( runMetrics, testLogs) processRunMetricsAndLogs ( runMetrics, testLogs)

Mevcut metriklerden ve günlüklerden bir dizi yeni metrik oluşturmak için bu yöntemi uygulayın.

kamu inşaatçılar

BluetoothBağlantıBaşarıOranıPostProcessor

public BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor ()

Genel yöntemler

processRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( runMetrics, 
                 testLogs)

Mevcut metriklerden ve günlüklerden bir dizi yeni metrik oluşturmak için bu yöntemi uygulayın. Yalnızca yeni oluşturulan metrikler ve benzersiz anahtar adıyla döndürülmelidir (mevcut anahtarlarla çakışmaya izin verilmez).

parametreler
runMetrics : Çalıştırma için kullanılabilen ham metrikler kümesi.

testLogs : Test çalıştırması için günlük dosyaları seti.

İadeler
Çalıştırma metriklerinden yeni oluşturulan metrikler kümesi.