IDynamicShardingClient

public interface IDynamicShardingClient

com.android.tradefed.invoker.shard.IDynamicShardingClient


Parçalama istemcisi için sarmalayıcı arayüzü

Bu, bir HTTP'yi değiştirebilmemiz veya gerekirse bir tanesini test edebilmemiz için mevcuttur.

Özet

Genel yöntemler

abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Sunucuya bir test hedefi sağlayın

abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Sunucudan bir test hedefi isteyin

Genel yöntemler

ProvidTestTarget

public abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Sunucuya bir test hedefi sağlayın

Parametreler
request ProvideTestTargetRequest

İadeler
ProvideTestTargetResponse

istekTestHedefi

public abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Sunucudan bir test hedefi isteyin

Parametreler
request RequestTestTargetRequest

İadeler
RequestTestTargetResponse