DynamicShardingConnectionInfoMessage

public class DynamicShardingConnectionInfoMessage
extends Object implements IDynamicShardingConnectionInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.DynamicShardingConnectionInfoMessage


Özellik sunucusu aracılığıyla gönderimi kolaylaştırmak için veri tutma sınıfı.

UYARI: BU SINIFIN EN AZ 2 HAFTA ÖNCE KENDİSİYLE GERİYE UYUMLU OLMASI GEREKİYOR. BİRKAÇ HAFTAYA KADAR ESKİ OLABİLECEK KURULUM VERSİYONU İLE UYUMLU OLMALIDIR. Bunun nedeni, bu sınıfın bir özellik için serileştirme ve seri durumdan çıkarma işlemlerini gerçekleştirmesidir, ancak bu sınıfın daha eski bir sürümü olacak olan laboratuvarda dağıtılan sürümle çalışması gerekir.

Özet

Alanlar

public static final String AUTH_SCOPES_KEY

public static final String SERVER_NAME_KEY

public static final String SERVER_PORT_KEY

Genel yöntemler

static DynamicShardingConnectionInfoMessage fromConnectionInfo ( IDynamicShardingConnectionInfo info)
static DynamicShardingConnectionInfoMessage fromMultiPartResponse (MultiPartResponse response)
getAuthScopes ()
String getServerAddress ()
Integer getServerPort ()
MultiPartResponse.Builder toResponseBuilder ()

Alanlar

AUTH_SCOPES_KEY

public static final String AUTH_SCOPES_KEY

SERVER_NAME_KEY

public static final String SERVER_NAME_KEY

SERVER_PORT_KEY

public static final String SERVER_PORT_KEY

Genel yöntemler

fromConnectionInfo

public static DynamicShardingConnectionInfoMessage fromConnectionInfo (IDynamicShardingConnectionInfo info)

Parametreler
info IDynamicShardingConnectionInfo

İadeler
DynamicShardingConnectionInfoMessage

fromMultiPartResponse

public static DynamicShardingConnectionInfoMessage fromMultiPartResponse (MultiPartResponse response)

Parametreler
response MultiPartResponse

İadeler
DynamicShardingConnectionInfoMessage

getAuthScopes

public  getAuthScopes ()

İadeler

getSunucuAdresi

public String getServerAddress ()

İadeler
String

getServerPort

public Integer getServerPort ()

İadeler
Integer

Yanıt Oluşturucuya

public MultiPartResponse.Builder toResponseBuilder ()

İadeler
MultiPartResponse.Builder