TestInvocation.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum< TestInvocation.RunMode >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode


Inny tryb, w jakim może wystąpić wywołanie.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

TestInvocation.RunMode REGULAR

TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

TestInvocation.RunMode SANDBOX

Metody publiczne

static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)
static final RunMode[] values ()

Wartości wyliczeniowe

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

REGULARNY

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

PIASKOWNICA

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

Metody publiczne

wartość

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestInvocation.RunMode

wartości

public static final RunMode[] values ()

Zwroty
RunMode[]