TestInvocation.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum< TestInvocation.RunMode >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode


Różne tryby, w jakie może działać wywołanie.

Streszczenie

Wylicz wartości

TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

TestInvocation.RunMode REGULAR

TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

TestInvocation.RunMode SANDBOX

Metody publiczne

static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)
static final RunMode[] values ()

Wylicz wartości

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_PIASOWNICA

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

REGULARNY

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

Piaskownica

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

Metody publiczne

wartość

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestInvocation.RunMode

wartości

public static final RunMode[] values ()

Zwroty
RunMode[]