IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Donanım istisnaları tarafından uygulanacak donanım istisnası arabiriminin açıklaması.

Özet

Genel yöntemler

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür.

abstract String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

Genel yöntemler

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür. Boş olabilir.

İadeler
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

İadeler
String