NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bir cihaz test için ağa bağlanamadığında atılır. Bu genellikle, bir cihaz yeniden başlattıktan sonra wifi'ye yeniden bağlanamazsa atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : bağlantı hatasına neden olan kök Throwable .