NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Belirli bir komutu yürütecek cihaz olmadığında atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Bir NoDeviceException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Bir NoDeviceException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

errorId ErrorIdentifier : Özel durumu kategorize eden ErrorIdentifier .