DeviceFailedToBootError

public class DeviceFailedToBootError
extends BuildError

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.BuildError
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFailedToBootError


Bir aygıt bir yapıyla flashlandıktan sonra önyükleme başarısız olursa atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link DeviceFailedToBootError} oluşturur.

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link DeviceFailedToBootError} oluşturur.

Kamu inşaatçıları

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
Bunun yerine DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link DeviceFailedToBootError} oluşturur.

Parametreler
reason String : önyükleme hatasıyla ilgili daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : istisna ile ilgili cihazın tanımlayıcısı

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link DeviceFailedToBootError} oluşturur.

Parametreler
reason String : önyükleme hatasıyla ilgili daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : istisna ile ilgili cihazın tanımlayıcısı

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link DeviceFailedToBootError} oluşturur.

Parametreler
reason String : önyükleme hatasıyla ilgili daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : istisna ile ilgili cihazın tanımlayıcısı

cause Throwable : İstisnanın asıl nedeni

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.