ŞablonÇözünürlükHatası

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


Yapılandırma ayrıştırma sırasında şablonla ilgili hata için ConfigurationException sınıfı genişletiliyor. Bu hatanın kolayca tespit edilmesini sağlar.

Özet

Kamu inşaatçıları

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

Bir TemplateResolutionError oluşturur.

Genel yöntemler

String getConfigName ()

İlk etapta istisnayı oluşturan yapılandırma adını döndürün.

String getTemplateKey ()

Şablonu değiştirmek için kullanılan şablon anahtarını döndürün.

Kamu inşaatçıları

ŞablonÇözünürlükHatası

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

Bir TemplateResolutionError oluşturur.

parametreler
configName String : ilgili yapılandırma adı

templateName String : şablonu değiştirmek için kullanılan anahtar adı.

Genel yöntemler

getConfigName

public String getConfigName ()

İlk etapta istisnayı oluşturan yapılandırma adını döndürün.

İadeler
String

getTemplateAnahtar

public String getTemplateKey ()

Şablonu değiştirmek için kullanılan şablon anahtarını döndürün.

İadeler
String