Kolekcjoner pokrycia kodu Java

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector , który będzie pobierał pomiary zasięgu Java z urządzenia i rejestrował je jako artefakty testowania.

Streszczenie

Pola

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu uruchomienia testowego.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

KLUCZ POKRYCIA_MEASUREMENT_

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktorzy publiczni

Kolekcjoner pokrycia kodu Java

public JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Rzuca
DeviceNotAvailableException

naTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu uruchomienia testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

runMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration