JavaCodeCoverageCollector

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector , który pobiera pomiary pokrycia Java z urządzenia i rejestruje je jako artefakty testowe.

Streszczenie

Pola

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktory publiczne

JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktory publiczne

JavaCodeCoverageCollector

public JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Rzuty
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

runMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration