AcloudConfigParser

public class AcloudConfigParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser


Bir Acloud yapılandırmasını ayrıştıran yardımcı sınıf (bir Bulut cihazı örneğini başlatmak için kullanılır).

Özet

Genel yöntemler

String getValueForKey ( AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Acloud anahtarıyla ilişkili değeri döndürür; değer yoksa null.

static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Bir acloud yapılandırma dosyasını ayrıştırın ve değerler için sorgulanabilecek doldurulmuş bir AcloudConfigParser döndürür.

Genel yöntemler

getValueForKey

public String getValueForKey (AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Acloud anahtarıyla ilişkili değeri döndürür; değer yoksa null.

Parametreler
key AcloudConfigParser.AcloudKeys

İadeler
String

ayrıştırmaYapılandırması

public static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Bir acloud yapılandırma dosyasını ayrıştırın ve değerler için sorgulanabilecek doldurulmuş bir AcloudConfigParser döndürür. Hata durumunda null değerini döndürür.

Parametreler
configFile File

İadeler
AcloudConfigParser