ILogcatReceiver

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


Klasa, która udostępnia dane wyjściowe logcat urządzenia jako InputStreamSource .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

Zwraca bieżący bufor logcat z uwzględnieniem przesunięcia.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

Metody publiczne

jasne

public abstract void clear ()

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

Zwraca bieżący bufor logcat z uwzględnieniem przesunięcia.

Parametry
maxBytes int : Maksymalny rozmiar zwróconego bufora

offset int : Przesunięcie pełnego bufora.

Zwroty
InputStreamSource Bufor logcat zaczynający się od przesunięcia.

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

Parametry
maxBytes int

Zwroty
InputStreamSource

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

Zwroty
InputStreamSource

początek

public abstract void start ()

zatrzymywać się

public abstract void stop ()