IDeviceRecovery

public interface IDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IDeviceRecovery


Çevrimdışı olan bir cihazı kurtarmak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void recoverDevice ( IDeviceStateMonitor monitor, boolean recoverUntilOnline)

Artık iletişim kurulamayan belirli bir cihazı kurtarmayı deneyin.

abstract void recoverDeviceBootloader ( IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı önyükleyici modunda kurtarmayı deneyin.

abstract void recoverDeviceFastbootd ( IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı fastbootd modunda kurtarmayı deneyin.

abstract void recoverDeviceRecovery ( IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı kurtarma modunda kurtarmayı deneyin.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Kullanılacak fastboot ikili dosyasının yolunu ayarlar.

Genel yöntemler

kurtarmaCihaz

public abstract void recoverDevice (IDeviceStateMonitor monitor, 
                boolean recoverUntilOnline)

Artık iletişim kurulamayan belirli bir cihazı kurtarmayı deneyin.

Yöntem engellemeli ve yalnızca aygıt istenen durumda olduğunda geri dönmelidir.

Parametreler
monitor IDeviceStateMonitor : Kullanılacak IDeviceStateMonitor .

recoverUntilOnline boolean : eğer doğruysa, cihaz adb'de çevrimiçi olur olmaz yöntem geri dönmelidir. Yanlışsa, cihaz test için tamamen kullanılabilir hale gelene kadar yöntem bloke edilmelidir (yani IDeviceStateMonitor#waitForDeviceAvailable() başarılı olur).

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz kurtarılamazsa

RecoveryDeviceBootloader

public abstract void recoverDeviceBootloader (IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı önyükleyici modunda kurtarmayı deneyin.

Parametreler
monitor IDeviceStateMonitor : Kullanılacak IDeviceStateMonitor .

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz kurtarılamazsa

RecoveryDeviceFastbootd

public abstract void recoverDeviceFastbootd (IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı fastbootd modunda kurtarmayı deneyin.

Parametreler
monitor IDeviceStateMonitor : Kullanılacak IDeviceStateMonitor .

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz kurtarılamazsa

kurtarmaCihaz Kurtarma

public abstract void recoverDeviceRecovery (IDeviceStateMonitor monitor)

Yanıt vermeyen aygıtı kurtarma modunda kurtarmayı deneyin.

Parametreler
monitor IDeviceStateMonitor : Kullanılacak IDeviceStateMonitor .

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz kurtarılamazsa

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Kullanılacak fastboot ikili dosyasının yolunu ayarlar.

Parametreler
fastbootPath String : fastboot ikili dosyasının yolunu tanımlayan bir String .