Wolny stan urządzenia

public final enum FreeDeviceState
extends Enum< FreeDeviceState >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.FreeDeviceState >
com.android.tradefed.device.FreeDeviceState


Streszczenie

Wylicz wartości

FreeDeviceState AVAILABLE

urządzenie odpowiada i może zostać zwrócone do kolejki dostępnych urządzeń

FreeDeviceState IGNORE

Urządzenie należy zignorować i nie zwracać do kolejki dostępnych urządzeń.

FreeDeviceState UNAVAILABLE

Urządzenie nie jest dostępne do testowania i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń.

FreeDeviceState UNRESPONSIVE

Urządzenie jest widoczne na adb, ale nie odpowiada.

Metody publiczne

static FreeDeviceState valueOf (String name)
static final FreeDeviceState[] values ()

Wylicz wartości

DOSTĘPNY

public static final FreeDeviceState AVAILABLE

urządzenie odpowiada i może zostać zwrócone do kolejki dostępnych urządzeń

IGNOROWAĆ

public static final FreeDeviceState IGNORE

Urządzenie należy zignorować i nie zwracać do kolejki dostępnych urządzeń.

NIEDOSTĘPNE

public static final FreeDeviceState UNAVAILABLE

Urządzenie nie jest dostępne do testowania i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń. Zazwyczaj oznacza to, że urządzenie nie jest widoczne przez adb, ale niekoniecznie.

NIEODPOWIADAJĄCY

public static final FreeDeviceState UNRESPONSIVE

Urządzenie jest widoczne na adb, ale nie odpowiada. W zależności od konfiguracji to urządzenie może zostać zwrócone do dostępnej kolejki.

Metody publiczne

wartość

public static FreeDeviceState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
FreeDeviceState

wartości

public static final FreeDeviceState[] values ()

Zwroty
FreeDeviceState[]