Menedżer urządzeń.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


Reprezentacja urządzenia w trybie Fastboot.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FastbootDevice (String serial)

Metody publiczne

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie Fastboot

public FastbootDevice (String serial)

Parametry
serial String

Metody publiczne

jestFastbootD

public boolean isFastbootD ()

Zwroty
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Parametry
isFastbootd boolean