Zbieranie odbiornika wyjściowego

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki w jednym ERROR(/String) .

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CollectingOutputReceiver ()

Metody publiczne

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Anuluj kolekcję danych wyjściowych

void clearBuffer ()

Wyczyść zawartość bufora.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

Konstruktory publiczne

Zbieranie odbiornika wyjściowego

public CollectingOutputReceiver ()

Metody publiczne

dodaj dane wyjściowe

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Parametry
data byte

offset int

length int

anulować

public void cancel ()

Anuluj kolekcję danych wyjściowych

wyczyść bufor

public void clearBuffer ()

Wyczyść zawartość bufora.

spłukać

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

Zwroty
String

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean