IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Klasa zawierająca informacje o rozwiązanym pliku i niektóre metadane.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ResolvedFile (File resolvedFile)

Metody publiczne

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Konstruktory publiczne

Rozwiązany plik

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Parametry
resolvedFile File

Metody publiczne

posprzątać

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie. Ustaw wartość false dla pliku, którego nie należy usuwać. Na przykład: plik lokalny, którego jesteś właścicielem.

Parametry
cleanUp boolean

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

Zwroty
File

należy posprzątać

public boolean shouldCleanUp ()

Zwroty
boolean