OptionDef

public final class OptionDef
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.OptionDef


Przechowuje szczegóły Option .

Streszczenie

Pola

public final String applicableObjectType

public final String key

public final String name

public final String source

public final String value

Konstruktory publiczne

OptionDef (String optionName, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source, String type)

Pola

odpowiedni typ obiektu

public final String applicableObjectType

klucz

public final String key

nazwa

public final String name

źródło

public final String source

wartość

public final String value

Konstruktory publiczne

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionValue, 
        String source)

Parametry
optionName String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source)

Parametry
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source, 
        String type)

Parametry
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

type String