Opcja.Ważność

public static final enum Option.Importance
extends Enum< Option.Importance >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.Option.Importance >
com.android.tradefed.config.Option.Importance


Streszczenie

Wylicz wartości

Option.Importance ALWAYS

opcja powinna być zawsze traktowana jako ważna

Option.Importance IF_UNSET

opcja powinna być traktowana jako ważna tylko wtedy, gdy nie ma wartości

Option.Importance NEVER

opcja nigdy nie powinna być traktowana jako ważna

Metody publiczne

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

Wylicz wartości

ZAWSZE

public static final Option.Importance ALWAYS

opcja powinna być zawsze traktowana jako ważna

JEŻELI_ROZB

public static final Option.Importance IF_UNSET

opcja powinna być traktowana jako ważna tylko wtedy, gdy nie ma wartości

NIGDY

public static final Option.Importance NEVER

opcja nigdy nie powinna być traktowana jako ważna

Metody publiczne

wartość

public static Option.Importance valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Option.Importance

wartości

public static final Importance[] values ()

Zwroty
Importance[]