ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


Bir className için bilgileri ve sahip olduğu görünüm numarasını tutacak nesne (örneğin, bir yapılandırma aynı nesneye iki kez sahipse, ilki ilk görünüm numarasına sahip olacaktır).