ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

public static interface ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.command.ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener


Odbiornik zdarzeń wywołania po zakończeniu wywołania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

default void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania.

default void releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates) releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne skojarzone z ICommandOptions#earlyDeviceRelease() w celu zwolnienia urządzeń po ich zakończeniu.

Metody publiczne

wezwanie Complete

public abstract void invocationComplete (IInvocationContext context, 
         devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

inwokacjaInicjowana

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania. Jest to wywoływane przed pobraniem jakichkolwiek kompilacji.

zwolnijUrządzenia

public void releaseDevices (IInvocationContext context, 
         devicesStates)

Wywołanie zwrotne skojarzone z ICommandOptions#earlyDeviceRelease() w celu zwolnienia urządzeń po ich zakończeniu.