Alt İşlem Raporlama Yardımcısı

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Bir küme komutu için alt işlem sonuçları raporlayıcısını kullanmak üzere bir sarmalayıcı yapılandırma dosyası oluşturmaya yönelik bir sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Genel yöntemler

File buildSubprocessReporterJar ()

Tradefed.jar'dan dinamik olarak .class dosyası çıkartın ve yeni alt işlem sonuçları raporlayıcı kavanozu oluşturun.

kamu inşaatçılar

Alt İşlem Raporlama Yardımcısı

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

parametreler
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Genel yöntemler

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Tradefed.jar'dan dinamik olarak .class dosyası çıkartın ve yeni alt işlem sonuçları raporlayıcı kavanozu oluşturun.

İadeler
File enjekte edilecek bir alt süreç sonuç muhabiri kavanozu.

Atar
IO İstisnası