ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


Özet

Numaralandırma değerleri

ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yönetilen bir istek: komut satırı yeni bir TF işlemi tarafından çalıştırılacaktır.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yönetilmeyen bir istek: komut satırı mevcut TF işleminde olduğu gibi çalışacaktır.

Genel yöntemler

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

Numaralandırma değerleri

YÖNETİLEN

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yönetilen bir istek: komut satırı yeni bir TF işlemi tarafından çalıştırılacaktır.

YÖNETİLMEYEN

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yönetilmeyen bir istek: komut satırı mevcut TF işleminde olduğu gibi çalışacaktır.

Genel yöntemler

değeri

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
ClusterCommand.RequestType

değerler

public static final RequestType[] values ()

İadeler
RequestType[]