Informacje o kompilacji klastra

public class ClusterBuildInfo
extends DeviceFolderBuildInfo

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceFolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


Klasa IBuildInfo dla kompilacji przesyłanych potokowo z TFC.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

Konstruktory publiczne

Informacje o kompilacji klastra

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Parametry
rootDir File

buildId String

buildName String