cpu_usage_t مرجع ساختار

cpu_usage_t مرجع ساختار

#include < thermal.h >

فیلدهای داده

کاراکتر const * نام
uint64_t فعال
uint64_t جمع
بوول برخط است

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 110 فایل thermal.h .

مستندات میدانی

uint64_t فعال است

زمان فعال از آخرین بوت در ms.

تعریف در خط 120 فایل thermal.h .

bool is_online

زمانی که یک هسته آنلاین است روی true تنظیم می شود. اگر هسته آفلاین باشد، سایر اعضا به جز |name| باید نادیده گرفته شود.

تعریف در خط 131 فایل thermal.h .

const char* نام

نام این سی پی یو همه CPU ها باید "نام" متفاوتی داشته باشند.

تعریف در خط 115 فایل thermal.h .

مجموع uint64_t

کل زمان از آخرین بوت در MS.

تعریف در خط 125 فایل thermal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h