referenceir_module ساختار مرجع

referenceir_module ساختار مرجع

#include < consumerir.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 34 فایل consumerir.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

روش های رایج ماژول IR مصرف کننده. این باید اولین عضو consumerir_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به یک customersir_module ارجاع می‌دهد، نشانگر hw_module_t را به customersir_module ارسال می‌کند.

تعریف در خط 41 فایل consumerir.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: