IE-posta.Mesaj

public static class IEmail.Message
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.IEmail.Mesaj


E-posta iletisi verileri için kapsayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

Message ()
Message (String to, String subject, String body)

Kolaylık yapıcı: basit bir mesaj oluşturun

Genel yöntemler

void addBcc (String address)
void addCc (String address)
void addTo (String address)
getBcc ()
String getBody ()
getCc ()
String getContentType ()
String getSender ()
String getSubject ()
getTo ()
boolean isHtml ()
void setBody (String body)
void setContentType (String contentType)
void setHtml (boolean html)
void setSender (String sender)
void setSubject (String subject)
void setTos (String[] recipients)

Alıcıları ayarlayın.

Kamu inşaatçıları

İleti

public Message ()

İleti

public Message (String to, 
        String subject, 
        String body)

Kolaylık yapıcı: basit bir mesaj oluşturun

parametreler
to String : Tek hedef adres

subject String : Konu

body String : Mesaj gövdesi

Genel yöntemler

addBcc

public void addBcc (String address)

parametreler
address String

addCc

public void addCc (String address)

parametreler
address String

a ekle

public void addTo (String address)

parametreler
address String

getBcc

public getBcc ()

İadeler

getBody

public String getBody ()

İadeler
String

getCc

public getCc ()

İadeler

getContentType

public String getContentType ()

İadeler
String

getGönderici

public String getSender ()

İadeler
String

getSubject

public String getSubject ()

İadeler
String

almak

public getTo ()

İadeler

isHtml

public boolean isHtml ()

İadeler
boolean

setBody

public void setBody (String body)

parametreler
body String

setContentType

public void setContentType (String contentType)

parametreler
contentType String

setHtml

public void setHtml (boolean html)

parametreler
html boolean

setGönderici

public void setSender (String sender)

parametreler
sender String

setSubject

public void setSubject (String subject)

parametreler
subject String

setTos

public void setTos (String[] recipients)

Alıcıları ayarlayın. Önceden eklenen tüm alıcılar değiştirilecektir. alıcı listesine eklemek için addTo(String) .

parametreler
recipients String : bir dizi alıcı e-posta adresi