FlashingResourceUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


ยูทิลิตีนี้ช่วยตั้งค่าเวอร์ชันที่เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สามารถแฟลชผ่าน DeviceFlashPreparer

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

FlashingResourceUtil ()

วิธีการสาธารณะ

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

จัดการไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการแฟลชและตั้งค่าที่เหมาะสมใน BuildInfo

ผู้สร้างสาธารณะ

FlashingResourceUtil

public FlashingResourceUtil ()

วิธีการสาธารณะ

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

จัดการไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการแฟลชและตั้งค่าที่เหมาะสมใน BuildInfo

พารามิเตอร์
info IBuildInfo : {IBuildInfo} ที่สร้างขึ้น

keyAndFiles : ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาพิจารณา

คืนสินค้า
boolean เป็นจริงหากมีการตั้งค่าการกะพริบ

ขว้าง
BuildRetrievalError