อีเมลขยะ

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


ยูทิลิตีผู้ส่งอีเมลที่อนุญาตการกำหนดค่าต่อไปนี้: ช่วงเวลาที่ส่ง, ขนาดการเริ่มส่ง, ผู้รับ และจำนวนข้อความทั้งหมด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

BulkEmailer ()

วิธีการสาธารณะ

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

วิธี Helper เพื่อโหลด BulkMailer จาก config.js

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

ผู้สร้างสาธารณะ

อีเมลขยะ

public BulkEmailer ()

วิธีการสาธารณะ

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

วิธี Helper เพื่อโหลด BulkMailer จาก config.js การกำหนดค่าต้องมีแท็กต่อไปนี้

พารามิเตอร์
config IConfiguration : การกำหนดค่า

คืนสินค้า
BulkEmailer ตัวอย่างของ BulkEmailer

ขว้าง
ConfigurationException

ส่งอีเมลล์

public void sendEmails ()

sendEmailsBg

public void sendEmailsBg ()