Kontroler modułu MinApiLevel

public class MinApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinApiLevelModuleController


Klasa bazowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiał testów, gdy jest poniżej określonego poziomu API.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

MinApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktory publiczne

Kontroler modułu MinApiLevel

public MinApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException