ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Interfejs markera dla osób przygotowujących laboratorium

Zobacz ITargetPreparer , aby uzyskać opis, do czego te interfejsy są przeznaczone.