Konfiguracja aplikacji

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


ITargetPreparer , który instaluje apk i jego testy.

Wymaga „aapt” na PATH, gdy ustawiona jest opcja --uninstall

Streszczenie

Konstruktory publiczne

AppSetup ()

Metody publiczne

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

Konfiguracja aplikacji

public AppSetup ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException