ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusChecker

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusChecker


Sistem durumunu denetleyen ve sistemin beklenen bir durumda olup olmadığını göstermek için bir boole döndüren bir denetleyici. Bu tür bir kontrol, bir modülün yürütülmesinden önce veya sonra gerçekleştirilebilir.

Not: denetleyici reentrant olmalıdır: yani yürütülen her modül için aynı örnek birden çok kez çağrılacaktır, bu nedenle aşağıdaki modüller için gerçekleştirilecek kontrollere müdahale edecek bir durum bırakmamalıdır.

Sonuçları açıklayan dönüş StatusCheckerResult . Arıza durumunda ayarlanmış bir hata mesajı olabilir.

Özet

Genel yöntemler

default StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

default StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütmesinden önce sistem durumunu kontrol edin.

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException

önYürütmeKontrol

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütmesinden önce sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Modül yürütüldükten sonra sistem durumunun kontrol edilmesi şiddetle tavsiye edilir ve bu yöntem, modül yürütülmeden önce belirli sistem durumunu önbelleğe almak amacıyla kullanılabilir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException