ZamanDurumuDenetleyici

public class TimeStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.TimeStatusChecker


Cihaz ve ana bilgisayar saatinin senkronize halde tutulduğundan emin olmak için durum denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

TimeStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

ZamanDurumuDenetleyici

public TimeStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException