CihazTemelDenetleyici

public class DeviceBaselineChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceBaselineChecker


Her modülden önce cihaz temel ayarlarını yapın.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceBaselineChecker ()

Genel yöntemler

static String getSetFailMessage ()
static String getSetSuccessMessage ()
StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütmesinden önce sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

CihazTemelDenetleyici

public DeviceBaselineChecker ()

Genel yöntemler

getSetFailMessage

public static String getSetFailMessage ()

İadeler
String

getSetSuccessMessage

public static String getSetSuccessMessage ()

İadeler
String

önYürütmeKontrol

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütmesinden önce sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Modül yürütüldükten sonra sistem durumunun kontrol edilmesi şiddetle tavsiye edilir ve bu yöntem, modül yürütülmeden önce belirli sistem durumunu önbelleğe almak amacıyla kullanılabilir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException