EtkinlikDurumKontrolcüsü

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Bir modülün sonunda çalışan arta kalan etkinlikler için durum denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

ActivityStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Kamu inşaatçıları

EtkinlikDurumKontrolcüsü

public ActivityStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger