LeakedThreadStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Bir modülün çalışan bir İpliği sızdırmadığından emin olmak için durum denetleyicisi.

YAPILACAKLAR: Beklenen dizileri filtrelemeyi düşünün: ana çağrı ve arka plan dizileri ve yalnızca beklenmeyen dizilerin listesini döndürün.

Özet

Kamu inşaatçıları

LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

LeakedThreadStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün geçip geçmediğini belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException