ตัวระบุข้อผิดพลาด

public interface ErrorIdentifier

com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier


อินเทอร์เฟซนี้อธิบายข้อผิดพลาดเฉพาะและคุณสมบัติต่างๆ

อย่าสร้างการใช้งานคลาสนี้นอกสหพันธ์การค้า

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

abstract String name ()

ชื่อที่ระบุข้อผิดพลาด

abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription

วิธีการสาธารณะ

รหัส

public abstract long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

การส่งคืน
long

ชื่อ

public abstract String name ()

ชื่อที่ระบุข้อผิดพลาด

การส่งคืน
String

สถานะ

public abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription

การส่งคืน
TestRecordProto.FailureStatus