IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


Parçalanabilen bir ITestInvocationListener . Böyle bir dinleyiciyi içeren bir yapılandırma parçalandığında, her parça bu dinleyicinin bir kopyasına sahip olacaktır.

Özet

Genel yöntemler

abstract IShardableListener clone ()

Parçada kullanılacak klonun kendisi.

default boolean supportShardListener ()

IShardableListener uygulamasının bu davranışı etkinleştirmek isteyip istemediği.

Genel yöntemler

klon

public abstract IShardableListener clone ()

Parçada kullanılacak klonun kendisi.

İadeler
IShardableListener

supportShardListener

public boolean supportShardListener ()

IShardableListener uygulamasının bu davranışı etkinleştirmek isteyip istemediği.

İadeler
boolean