IResourceMetric Collector

public interface IResourceMetricCollector

com.android.tradefed.monitoring.collector.IResourceMetricCollector


Interfejs użytkownika do implementacji niestandardowych kolektorów zasobów.

Streszczenie

Metody publiczne

default long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Pobiera limit czasu metryki urządzenia w ms.

default getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Zbiera metryki zasobów urządzenia.

default long getHostMetricizeTimeoutMs ()

Pobiera limit czasu metryki hosta w ms.

default getHostResourceMetrics ()

Zbiera metryki zasobów hosta.

Metody publiczne

getDeviceMetricizeTimeoutMs

public long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Pobiera limit czasu metryki urządzenia w ms.

Zwroty
long

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Zbiera metryki zasobów urządzenia. Funkcja musi powrócić na getDeviceMetricizeTimeoutMs() ms inaczej wynik zostanie upuszczona przez LabResourceDeviceMonitor . Sprawdź także Thread.currentThread().isInterrupted() przed kosztowną operacją i natychmiast wróć.

Parametry
descriptor DeviceDescriptor : the DeviceDescriptor o urządzeniu metricizing.

deviceManager IDeviceManager : the IDeviceManager instancji.

Zwroty
ERROR(/Collection) urządzenia Resource .

getHostMetricizeTimeoutMs

public long getHostMetricizeTimeoutMs ()

Pobiera limit czasu metryki hosta w ms.

Zwroty
long

getHostResourceMetrics

public  getHostResourceMetrics ()

Zbiera metryki zasobów hosta. Funkcja musi powrócić na getHostMetricizeTimeoutMs() ms inaczej wynik zostanie upuszczona przez LabResourceDeviceMonitor . Sprawdź także Thread.currentThread().isInterrupted() przed kosztowną operacją i natychmiast wróć.

Zwroty
ERROR(/Collection) od gospodarza Resource .