IKaynakMetrikToplayıcı

public interface IResourceMetricCollector

com.android.tradefed.monitoring.collector.IResourceMetricCollector


Kullanıcının özelleştirilmiş kaynak toplayıcıları uygulaması için arabirim.

Özet

Genel yöntemler

default long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Cihazın ms cinsinden zaman aşımını ölçmesini sağlar.

default getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynak ölçümlerini toplar.

default long getHostMetricizeTimeoutMs ()

Ana bilgisayarın ms cinsinden zaman aşımını ölçmesini sağlar.

default getHostResourceMetrics ()

Ana bilgisayar kaynak ölçümlerini toplar.

Genel yöntemler

getDeviceMetricizeTimeoutMs

public long getDeviceMetricizeTimeoutMs ()

Cihazın ms cinsinden zaman aşımını ölçmesini sağlar.

İadeler
long

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynak ölçümlerini toplar. Fonksiyon içinde dönmelidir getDeviceMetricizeTimeoutMs() aksi sonuç ile atılır, ms LabResourceDeviceMonitor . Ayrıca, pahalı işlemlerden önce lütfen Thread.currentThread().isInterrupted() öğesini kontrol edin ve hemen iade edin.

parametreler
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor metricizing cihazla ilgili.

deviceManager IDeviceManager : IDeviceManager örneği.

İadeler
Bir ERROR(/Collection) cihazı Resource .

getHostMetricizeTimeoutMs

public long getHostMetricizeTimeoutMs ()

Ana bilgisayarın ms cinsinden zaman aşımını ölçmesini sağlar.

İadeler
long

getHostResourceMetrics

public  getHostResourceMetrics ()

Ana bilgisayar kaynak ölçümlerini toplar. Fonksiyon içinde dönmelidir getHostMetricizeTimeoutMs() aksi sonuç ile atılır, ms LabResourceDeviceMonitor . Ayrıca, pahalı işlemlerden önce lütfen Thread.currentThread().isInterrupted() öğesini kontrol edin ve hemen iade edin.

İadeler
Bir ERROR(/Collection) konak ait Resource .