นักวิ่งแห้ง

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


การทดสอบการทำงานแบบแห้งแบบโปร่งใส แทนที่จะดำเนินการจริง

สิ่งนี้ต้องการออบเจกต์ Description เพื่อทราบว่าการทดสอบใดที่จะปลอมแปลง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DryRunner (Description desc)

สร้าง DryRunner ใหม่โดยใช้ Description object

วิธีการสาธารณะ

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

ผู้สร้างสาธารณะ

นักวิ่งแห้ง

public DryRunner (Description desc)

สร้าง DryRunner ใหม่โดยใช้ Description object

วิธีการสาธารณะ

getDescription

public Description getDescription ()

คืนสินค้า
Description

วิ่ง

public void run (RunNotifier notifier)

พารามิเตอร์
notifier RunNotifier