ภาพหน้าจอOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


นักสะสมที่จะจับภาพและบันทึกภาพหน้าจอเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ScreenshotOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

ภาพหน้าจอOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

test TestDescription : TestDescription ของกรณีทดสอบที่กำลังดำเนินการ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

พารามิเตอร์
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน